Camera inspectie

De oorzaak van een verstopping vaststellen

Een verstopping oplossen is één ding, maar als de onderliggende oorzaak niet wordt aangepakt, zal het probleem opnieuw de kop opsteken. In zulke situaties ligt de oplossing in het gebruik van camera-inspectie of rioolonderzoek. Dit is vooral belangrijk als de afvoer of het riool regelmatig verstopt raakt.

Inspectie zonder graven of breken

Ontstoppingsdienst Aarschot maakt gebruik van camera-inspectie om de oorzaak van een verstopte afvoer of riool vast te stellen. Door deze methode wordt de bron geïdentificeerd met minimale overlast voor jou. Bovendien kan Ontstoppingsdienst Aarschot de exacte locatie van de verstopping of het probleem vaststellen. Het lokaliseren van leidingen en mangaten levert precieze coördinaten van het probleem, tot op de centimeter nauwkeurig.

Inspectieresultaten van riool- en afvoerbuizen

Wanneer riool- en afvoerbuizen worden onderzocht met een rioolcamera, kunnen verschillende oorzaken aan het licht komen, waaronder, maar niet beperkt tot:
breuken die lekkages veroorzaken, wat leidt tot vochtige muren
constructiefouten
verzakkingen van cement of grond
schade veroorzaakt door wortelgroei
Deze oorzaken en gebreken kun je vervolgens aanpakken. Indien nodig kan Ontstoppingsdienst aarschot een rapport opstellen waarmee je eventuele schade en kosten kunt claimen bij je verzekering.

camera insepctie camera insepctie

Dit delen: